Home > Members 2018

Members 2018

Staff & Students

Professor Satoru Takahashi takahashi[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Assistant Professor  Masaki Michihata michihata[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Secretary Asami Nagase nagase[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
D3 Hiromasa Kume kume[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Deqing Kong kong.d[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Shiwei Ye ye.sw[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
D2 Kazuki Tachibana tachibana[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Chu Bo Huai chu[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
D1 Shuzo Masui masui.s[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Tatsuo Hariyama hariyama.t[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
M2 Yumeki Kobayashi kobayashi.y[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Masahiro Hayashi hayashi.m[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Zhao Zheng zhao.z[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
M1 Seiko Furuya furuya.s[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Makoto Yokei yokei[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
UG Takuya Ono ono.t[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Nagomu Fujiwara fujiwara.n[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp

  

Alumni

2017 Master degree Yuki Matsumoto Nomura Research Institute
Bachelor degree Kohei Hayashi Graduate School of Methematical Science, UTokyo
Ryoko Sakuma Dept. Presicion Engineering, UTokyo
Yuutarou Momosaki Fanuc
2016 Master degree Yuki Suzuki JXTG Nippon Oil & Energy Corporation
Jin Cheng Shuo DENSO
Bachelor degree Shohei Asai Dept. Aeronautics and Astronautics, UTokyo
2015 Master degree Yosuke Horita Nippon Steel & Sumitomo Metal
Bachelor degree Kunikazu Suzuki Member of Tokyo Metropolitan Assembly, KADOS (CEO)
2014 Master degree Hisamichi Yoshigoe TOKYO SEIMITSU (ACCRETECH)
Fumiya Kaji TOYOTA
Hiroyuki Tahara TOKYO Gas
Hiroki Yokozeki DAI-ICHI Life Insurance (Actuary)

 

 

2017