Home > Members 2017

Members 2017

Staff & Students

Professor Satoru Takahashi takahashi[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Assistant Professor  Masaki Michihata michihata[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Secretary Asami Nagase nagase[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
D2 Hiromasa Kume kume[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Deqing Kong kong.d[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Shiwei Ye ye.sw[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
D1 Kazuki Tachibana tachibana[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Chu Bo Huai chu[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
M2 Shuzo Masui masui.s[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Yuki Matsumoto matsumoto.y[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
M1 Yumeki Kobayashi kobayashi.y[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Masahiro Hayashi hayashi.m[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Zhao Zheng zhao.z[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
UG Kohei Hayashi hayashi.k[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Seiko Furuya furuya.s[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Ryoko Sakuma sakuma.r[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp
Yutaro Momosaki momosaki.y[at]nanolab.t.u-tokyo.ac.jp

  

Alumni

2016 Master degree Yuki Suzuki JXTG Nippon Oil & Energy Corporation
Jin Cheng Shuo DENSO
Bachelor degree Shohei Asai Dept. Aeronautics and Astronautics, UTokyo
2015 Master degree Yosuke Horita Nippon Steel & Sumitomo Metal
Bachelor degree Kunikazu Suzuki Member of Tokyo Metropolitan Assembly, KADOS (CEO)
2014 Master degree Hisamichi Yoshigoe TOKYO SEIMITSU (ACCRETECH)
Fumiya Kaji TOYOTA
Hiroyuki Tahara TOKYO Gas
Hiroki Yokozeki DAI-ICHI Life Insurance (Actuary)